TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finlandia Candy Oy

Pajatie 5 B
21870 Riihikoski
info@finlandiacandy.fi
Puh: 019 523 2294

2. Rekisteristä vastaava

Laatupäällikkö

info@finlandiacandy.fi

3. Rekisterin nimi

Palutteet ja reklamaatiot

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Tuotepalautteista ja reklamaatiosta pidetään rekisteriä tuotevirheiden seuraamiseen, tuotteiden kehittämiseen, palveluihin, tuoteportfolion analysointiin, sekä muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää henkilöistä seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteriin verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Verkkokosivuillamme käytetään kolmansien osapuolien (Google) tarjoamia palveluita, jotka liittyvät erilaistentietojen analysointiin ja seurantaan. Sivustolla käytetään myös sosiaalisten medioiden evästeitä (Facebook, Instagram). Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Tietojen luovutus

Tietoja siirretään säännönmukaisesti Finnsweet konsernin ja Finlandia Candy Oy:n tietojärjestelmiin, missä reklamaatioita ja palautteita seurataan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Henkilön tietoja säilytetään ja käytetään reklamaation hoitamiseen tarvittavan ajan ja lisäksi tuotetta koskeva palaute kirjataan rekisteriin tilastollisen materiaalin keräämisen vuoksi tuotteen elinkaaren ajan tai jos palautteesta on hyötyä myös muiden tuotteiden kehittämisessa, palautetta säilytetään siihen tarvittava aika. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin vain reklamaation käsittelyn ajan tai maksimissaan 6 kk.

10. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 28 §:n mukainen oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja 29 §:n mukainen oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Tarkastus- ja korjauspyynnöt esitetään rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle kirjallisena.